เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2561 โดย คุณประเสริฐ กลิ่นจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้มาตั้งแต่ปี 2534 ได้เริ่มต้นมาจากทำงานรายวัน และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำเฟอร์นิเจอร์มาเรื่อยๆ จนปี 2540 ได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนเพื่อรับงานรับเหมาด้วยกันเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นก็ได้เริ่มต้นงานรับเหมาด้วยตัวเองในปี 2545 และภายหลังได้เริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นจากประสบการณ์ในงานเฟอร์นิเจอร์กว่า 25 ปี

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน รวมถึงความเอาใจใส่ต่อลูกค้าในการบริการทั้งก่อนและหลังติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจในทีมงานของเรา และยังคงเรียกใช้บริการกับทีมงานของเราอยู่เสมอมา

“พีเค เฟอร์นิเจอร์ เรื่องงานไม้ เราใส่ใจ”