การโป๊วสี (Putting) เป็นการอุดหรือปิดรอยต่างๆ ที่อยู่บนพื้นผิววัสดุให้ดูสวยงาม มีความเรียบเนียนมากขึ้น

ซึ่งไม่ว่าจะทำสีกับเฟอร์นิเจอร์ หรือส่วนอื่นๆ อย่างสีตัวถังรถยนต์ นอกจากจะใช้สีรองพื้น สีจริง และตัวเคลือบเงาแล้ว ยังต้องมีการโป๊วสีเพื่อให้งานดูเรียบเนียนอีกด้วย

วัสดุและอุปกรณ์ในการโป๊วสี มีอยู่หลักๆ  2 อย่างคือ เกรียง (Scraper)  และ สีโป๊ว (Putty)

วิธีการโป๊ว จะใช้เกรียงปาดสีโป๊วตามรอยที่อยู่บนวัสดุ ก่อนที่จะลงสีจริงทับลงไป จากนั้นจึงทำการเคลือบเงาและขัดผิวในลำดับสุดท้าย

สีโป๊วที่ใช้งานกันมี 3 แบบหลักๆ คือ

  • สีโป๊วขาว เป็นสีหรือเคมีโป๊วขาว นิยมใช้กับงานตกแต่งรอยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานอุดรอยต่อเฟอร์นิเจอร์
  • สีโป๊วเหลือง เป็นสีโป๊วแห้งช้า ใช้กับรอยขนาดเล็กหรือรอยตามด นิยมโป๊วบาง มีความละเอียด ขัดด้วยกระดาษทรายง่าย เหมาะสำหรับทำสีรถยนต์เพราะมีความคงทนและคุณภาพสูงมาก
  • สีโป๊วแดง เป็นสีโป๊วแห้งเร็ว นิยมใช้กับรอยที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 2 มิลลิเมตร เน้นการอุดแบบคร่าวๆ นิยมโป๊วหนา ใช้กับงานซ่อมเร็ว ไม่นิยมใช้ทำสีรถยนต์แต่เหมาะกับอุดรอยที่ชิ้นเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ใช้รายละเอียดในการทำสีไม่มากนัก

ส่วนสีโป๊วประเภทอื่นๆ ที่ใช้กับงานไม้ก็มี ดินสอพอง ฝุ่นจีน แต่โดยมากจะใช้กับตาไม้หรือร่องไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะต้องใช้ในปริมาณที่มาก